Cursussen 2015/2021

Wil jij ook als official aan de slag?
De detailplanning van de officialcursussen in 2015/2016 is rond. Aarzel niet, maak je keuze en vul onderstaand aanmeldformulier zo snel mogelijk in!

Lange termijnplanning

Cursussen Cursus J Cursus K Cursus 2 Cursus 4
2015  Voorjaar   Voorjaar   Voorjaar  Najaar
2016  Najaar  Najaar  –  Voorjaar en Najaar
2017  –  –   Voorjaar  Voorjaar en Najaar
2018   Voorjaar   Voorjaar  –  Voorjaar en Najaar
2019  –  –  Najaar  Voorjaar en Najaar
2020  Najaar  Najaar  –  Voorjaar en Najaar
2021  –  –  Voorjaar  Voorjaar en Najaar

Opmerkingen

Locaties: de cursussen worden georganiseerd op diverse locaties binnen Regio-West.

Vereisten: van een official wordt verwacht dat hij of zij het Nederlands in voldoende mate beheerst om de cursusstof te kunnen lezen en begrijpen en disqualificaties op een begrijpelijke wijze te noteren. Daarnaast is het van belang dat van een official ook gevraagd kan worden om te fungeren op wedstrijden waarop hun kinderen niet zwemmen (uiteraard in overleg). Vanwege de investering in tijd van de kandidaat en de docent, is het van belang om de ambitie te hebben om minimaal enige jaren te fungeren na het behalen van het examen.

Aanmeldformulier Official ZPC Numansdorp

  • Je dient dit formulier volledig in te vullen! Na het verzenden keer je terug naar de berichtenpagina. Je ontvangt een bevestiging op je mailadres. Let op: afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van je computer kan het voorkomen dat de bevestiging i.p.v. in uw Inbox, in uw 'Spam-box' terecht komt!
 

Verificatie