Bestuur ZPC

Algemeen bestuur Zwem en Polo Club Numansdorp

  • Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden.
  • De bestuursleden worden gekozen voor drie jaar.
  • De voorzitter wordt in functie gekozen en het bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris.
  • De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
  • IBAN ZPC Numansdorp: NL52INGB0004171830

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Arie van Huizen
Voorzitter, algemeen contactpersoon
Mail

Marjolijn van der Maas
Secretaris, informatie en correspondentie:
Mail

Eric Krouwer
Penningmeester, IBAN ZPC Numansdorp: NL52INGB0004171830
Mail

Nicole Rieborn
Zwemmen en ledenadministratie, bestuurslid
Mail

Thomas Steinbach
Waterpolo bestuurslid
Mail

Rose van Amersfoort
Algemeen bestuurslid