De VertrouwensContactPersoon

ZPC Numansdorp wil niet alleen een sportieve en gezellige vereniging zijn, we willen ook een ‘veilige’ vereniging zijn. Dat betekent dat we van leden, trainers, coaches, ouders en supporters vragen een positieve bijdrage te leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen. Dat klinkt vrijblijvender dan het is. Het bestuur van ZPC Numansdorp neemt incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.

Daarom is Rose van Amersfoort voor ZPC Numansdorp aangesteld als VertrouwensContactPersoon (VCP). Zij is aanspreekbaar voor leden, ouders, trainers, vrijwilligers en supporters.

Heb je het gevoel of krijg je signalen dat de veiligheid in het geding is, bijvoorbeeld door seksuele intimidatie of pesten of heb je hier vragen over, neem dan contact op met Rose. Dat kan voor jezelf zijn, maar ook voor een teamgenoot.
Gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid wordt alleen doorbroken als de VCP op grond van de wet verplicht is de vertrouwelijkheid te doorbreken. De VCP is verplicht te rapporteren naar het bestuur. Wat er overgedragen wordt is altijd in samenspraak met de desbetreffende persoon.

De VCP werkt op basis van het functieprofiel en protocollen die binnen NOC/NSF zijn vastgesteld.

Neem hier contact op met onze VertrouwensContactPersoon!