KNZB Officials ZPC

KNZB Officials van ZPC Numansdorp

KNZBlogo

/tbody>

Mevr. P.J. Bestebreur-van Wijngaarden Oud-Beijerland 3J
Mevr. A.F. Bouman-’t Hooft Numansdorp 3J
Dhr. A. van Huizen Numansdorp 3J
Mevr. N.H. Laarhoven-Barendregt Numansdorp 3JaK
Dhr. D. Laarhoven Numansdorp 2
Mevr. J.H.M.A. van der Zwart Numansdorp 3
Mevr. M. van der Maas Numansdorp 3
Dhr. A.A. van der Mast Klaaswaal 4
Dhr. J.J. Troost Numansdorp 3
Mevr. S.B.Kraak-Klootwijk Numansdorp 4
Mevr. J.Groenenberg-Admiraal Numansdorp 4
Mevr. T.D. Visser-Visser Numansdorp 4

Interesse

Ben je geïnteresseerd in een officialcursus/training neem dan contact op met Hans Troost, onze cursuscoördinator. Vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en in welke cursus je geïnteresseerd bent.

Ga voor meer informatie over ‘officials wedstrijdzwemmen’ naar de website van de KNZB.

Neem hier contact op met onze cursuscoördinator!

Toelichting

Bevoegdheid 4 : Tijdwaarnemer / Keerpuntfunctionaris 

Cursus 
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte van tenminste 4 dagdelen van elk ca. 2½ uur. Bij voorkeur zal een praktijkbijeenkomst tijdens een zwemtraining worden georganiseerd. De kandidaat mag maximaal 1 dagdeel van de cursus missen, ongeacht de reden hiervan. Daarnaast is het verplicht minimaal 1 keer mee te fungeren tijdens een wedstrijd voorafgaande aan het mondeling examen, het zgn. “schaduw-klokken”. De kandidaat is tijdens de wedstrijd niet officieel in functie, maar zal wel op het proces-verbaal worden vermeld. Op het examenformulier zal worden vermeld of de kandidaat aan deze verplichting heeft voldaan.

Theorie-examen
De cursus wordt afgesloten met een mondeling theorie-examen van 20 minuten. Klokhantering is een essentieel onderdeel van het examen. Bij een negatief resultaat is een herexamen mogelijk. Mocht men niet slagen voor het herexamen, dan dient men opnieuw de cursus te volgen. Bij een positief resultaat wordt de kandidaat direct aangesteld in de bevoegdheid a4 (aankomend 4). Pas na de praktijkbeoordeling kan de bevoegdheid overgaan naar de bevoegdheid 4.

Praktijkbeoordeling
De geslaagde dient binnen 1 jaar na het examen tenminste 3 keer bij wedstrijden als tijdwaarnemer te hebben gefungeerd. Na tenminste 2 wedstrijden dient de official tijdens 1 wedstrijd door de KOC met goed te zijn beoordeeld. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan vervalt de bevoegdheid a4. Bij een positieve beoordeling wordt de official aangesteld in de bevoegdheid 4. Bij een negatief resultaat is één herkansing mogelijk.

Continuering
Om de bevoegdheid 4 te behouden dient men tenminste 3 keer per jaar te fungeren.

Bevoegdheid 3 : Tijdwaarnemer / Keerpuntfunctionaris

Cursus
Er is geen cursus vereist.

Theorie-examen
Er is geen examen vereist.

Praktijkbeoordeling
De official zal door de KOC tot de bevoegdheid 3 worden bevorderd nadat men: Tenminste 1 jaar de bevoegdheid 4 heeft. Regelmatig heeft gefungeerd als tijdwaarnemer en keerpuntcommissaris (tenminste bij 6 wedstrijden). Tenminste bij 1 wedstrijd goed te zijn beoordeeld door een door de KOC aangewezen beoordelaar.

Continuering
Om de bevoegdheid 3 te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar te fungeren, ongeacht in welke bevoegdheid.

Bevoegdheid 2 : Starter 

Cursus
De cursus bestaat uit tenminste 2 dagdelen van elk ca. 2½ uur. In de cursus komt zowel theorie als praktijk aan bod. Geen van de dagdelen mag worden gemist.

Praktijkbeoordeling
Direct na afloop van de cursus wordt de kandidaat aangesteld in de bevoegdheid a2 (aankomend Starter). Daarna volgen er 2 praktijkbeoordelingen, echter pas nadat men tenminste bij 1 wedstrijd heeft gefungeerd als starter onder begeleiding van een ervaren starter. Na twee voldoende praktijkbeoordelingen volgt aanstelling in de bevoegdheid 2. Maximaal 1 praktijkbeoordeling mag herhaald worden. Aanstelling in de bevoegdheid 2 dient binnen 1 jaar na de cursus plaatsgevonden te hebben.

Continuering
Om de bevoegdheid 2 te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar te fungeren, waarvan tenminste 2 keer als starter.

Bevoegdheid K : Kamprechter

Cursus
Om tot de cursus te worden toegelaten dient men tenminste 2 jaar met de bevoegdheid 3 te hebben gefungeerd en door de KOC geschikt te worden geacht om deze functie te vervullen. De cursus bestaat uit tenminste 4 dagdelen van elk ca. 2½ uur. De deelnemer mag maximaal 1 dagdeel van de cursus missen. Voor of gedurende de cursus moet de cursist tenminste 1 keer als kamprechter hebben gefungeerd. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, volgt uitsluiting van het examen. H et verdient aanbeveling de cursus voor de bevoegdheid J voorafgaande aan de cursus voor de bevoegdheid K te volgen.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een mondeling theorie-examen van 30 minuten. Bij een negatief resultaat is één herexamen mogelijk. Direct na afloop van de cursus wordt de kandidaat aangesteld in de bevoegdheid aK (aankomend Kamprechter). Pas na 2 voldoende praktijkbeoordelingen gaat de bevoegdheid over naar de bevoegdheid K.

Praktijkbeoordeling
De kandidaat zal pas worden aangesteld door de KOC nadat hij 2 keer gunstig is beoordeeld tijdens een wedstrijd. De beoordeling dient te geschieden door verschillende beoordelaars met de bevoegdheid 1, die zijn aangesteld door de KOC. De praktijkbeoordeling zal pas geschieden nadat men tenminste bij 2 wedstrijden heeft gefungeerd als Kamprechter. Tijdens de 1e beoordeling zal de kandidaat worden beoordeeld op zijn functioneren als Kamprechter, d.w.z. opnemen van volgorde van aankomst, controle zwemslagen en optreden als plaatsvervangend scheidsrechter. Tijdens de 2e beoordeling zal de kandidaat worden beoordeeld op zijn functioneren als scheidsrechter (met de bevoegdheid K mag men immers ook als scheidsrechter fungeren); hij zal onder leiding van een bevoegde 1 de leiding hebben over de wedstrijd, de juryvergadering houden en de controle op het proces-verbaal uitvoeren. Bij de beoordeling zal rekening worden gehouden met het feit dat het een beoordeling betreft voor de bevoegdheid K. Aanstelling in de bevoegdheid K dient binnen 2 jaar na de cursus plaats gevonden te hebben. De aanstelling zal pas geschieden nadat de kandidaat de bevoegdheid J heeft behaald.

Continuering
Om de bevoegdheid K te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar te fungeren, ongeacht in welke bevoegdheid. Om de bevoegdheid K te behouden dient men bereid te zijn een applicatie-bijeenkomst georganiseerd door de KOC bij te wonen (afwezigheid door bijzondere omstandigheden in overleg met en naar beoordeling KOC).

Bevoegdheid J : Jurysecretaris

Cursus
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van elk ca. 2½ uur, bij voorkeur uitgebreid met 1 dagdeel waarin elektronische verwerking van uitslagen (bijvoorbeeld SPLASH) wordt behandeld. Er mag geen enkel deel van de cursus gemist worden. De deelnemer dient minimaal de bevoegdheid 4 te bezitten

Theorie-examen
Direct na afloop van de cursus wordt de kandidaat aangesteld in de bevoegdheid aJ (aankomend Jurysecretaris). Pas na de praktijkbeoordeling kan de bevoegdheid overgaan naar de bevoegdheid J.

Praktijkbeoordeling
De praktijkbeoordeling zal pas geschieden nadat men tenminste bij 2 wedstrijden heeft gefungeerd als Jurysecretaris onder leiding van een bevoegde J. Aanstelling in de bevoegdheid J dient binnen 1 jaar na de cursus plaats gevonden te hebben.

Continuering
Om de bevoegdheid J te behouden dient men tenminste 4 keer per jaar te fungeren, ongeacht in welke bevoegdheid.

Klik hier voor meer details!