Omgangsvormen

Bij ZPC Numansdorp willen we op een leuke en prettige manier de beoefening van de zwemsport in de breedste zin van het woord beleven. Daarbij willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit geldt voor sporters, trainers, vrijwilligers, ouders, enz. Daarom vragen wij aan iedereen die bij ZPC Numansdorp betrokken is in welke vorm dan ook om dit na te leven. Om dit vorm te geven is er een aantal middelen die wij inzetten:

Beleidsplan
Een beleidsplan is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Het beleidsplan vind je onder het kopje ‘Over Ons/Beleidsplan ZPC Numansdorp’.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. ZPC Numansdorp vraagt van alle leden die instructie geven een VOG.

Vertrouwenscontactpersoon
Slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag? Of heb je een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag? ZPC Numansdorp heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld om je hierbij te ondersteunen. Rose van Amersfoort. meer informatie hierover vind je onder het kopje ‘Over Ons/De Vertrouwens Contactpersoon’.

Privacy
Onder het kopje Privacy Verklaring vindt je informatie over hoe wij je privacy waarborgen.